Wydarzenia i aktualności

VIII Świętokrzyskie Święto Pszczoły


Bałtowskie miodobranie 2015


Zapytania ofertowe

SWISS

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawcy usługi polegającej na dostawie urządzeń inhalacyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nr zapytania ofertowego 4/SWISS/WYP z 18.05.2016 r.  

Szczegółowy protokół wyboru Wykonawcy:

Protokół z wyboru dostawcy inhalatorów cz (2)Protokół z wyboru dostawcy inhalatorów cz 2

SWISS

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawcy usługi polegającej na dostawie wyposażenia pokoi noclegowych w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nr zapytania ofertowego 5/SWISS/WYP z 18.05.2016 r.  

Szczegółowy protokół wyboru Wykonawcy:

Protokół wyboru dostawcy wyposażenia pokoi noclegowych

SWISS

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawcy usługi polegającej na dostawie wyposażenia łazienek w domkach mini spa w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nr zapytania ofertowego 6/SWISS/WYP z 18.05.2016 r.  

Szczegółowy protokół wyboru Wykonawcy:

Protokół wyboru dostawcy wyposażenia łazienek w domkach Mini Spa

SWISS

Dot. zapytania ofertowego nr 5/SWISS/WYP z dnia 13.04.2016 r

Szanowni Państwo,

W związku z omyłką pisarską, która stała się przyczyną zamieszczenia błędnej informacji w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, dotyczy ilości jednego ze składników wyposażenia pokoi noclegowych, tj ilość pościeli, zamieszczamy poniżej prawidłowe zapytanie ofertowe.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zapytanie_ofertowe_dot._wyp._pokoi

SWISS

Informujemy, iż dokonano wyboru wykonawcy usługi polegającej na dostawie, montażu i serwisie gwarancyjnym fabrycznie nowych urządzeń – wyposażenia technologicznego do domku mini spa w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nr zapytania ofertowego 3/SWISS/WYP z 05.05.2016 r.  

Szczegółowy protokół wyboru Wykonawcy:

Protokół - wyposaż. technologiczne. cz.1Protokół - wyposaż. technologiczne. cz.2

SWISS

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. w ramach projektu:„Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ogłasza zapytanie ofertowe nr 6/SWISS/WYP dotyczące zakupu wyposażenia łazienek w domku noclegowym, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w ofercie.

Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  1 czerwca 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_dot._wyp._łazienek

Zał. 1,2 (zapyt. wyp. łazieneki)

SWISS

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. w ramach projektu:„Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ogłasza zapytanie ofertowe nr 5/SWISS/WYP dotyczące zakupu wyposażenia pokoi noclegowych, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w ofercie.

Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  1 czerwca 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_dot._wyp._pokoi

Zał. 1,2 (zapyt. wyp. pokoi)

SWISS

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. w ramach projektu:„Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ogłasza zapytanie ofertowe nr 4/SWISS/WYP dotyczące zakupu urządzeń inhalacyjnych, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w ofercie.

Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  1 czerwca 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_dot._urzadzen_inhalacyjnych

Zal._12_do_zapyt._urzadzenia_inhalacyjne

SWISS

Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o. w ramach projektu:„Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ogłasza zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP dotyczące zakupu wyposażenia technologicznego do domku mini spa, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w ofercie.

Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia  19 maja 2016 r.  (liczy się data wpływu).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe dot. urządzeń do domku mini spa (1)

Zał. 1,2 do zapyt. ofertowego (wyposażenie technologiczne mini spa) 

SWISS

W związku ze specyfiką projektu pn. Rozwój Centrum Apitetrapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” wycofujemy zapytania ofertowe z dnia 29 kwietnia 2016 r. dot. zakupu: 

  • urządzenia do masażu membranowego (zapytanie nr 3/SWISS/WYP)
  • lampy – promiennika podczerwieni (zapytanie nr 4/SWISS/WYP)
  • stołu rehabilitacyjnego elektrycznego (zapytanie nr 5/SWISS/WYP)
  • kapsuły spa (zapytanie nr 6/SWISS/WYP)

Ponadto informujemy, że zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe tego samego przedmiotu zamówienia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia w nim udziału.